Kinderdagverblijf de bosvriendjes staat garant voor een gezellige, plezante en veilige omgeving voor uw kind.

We streven naar een persoonlijk contact met uw kindje. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften, de eigenheid en de persoonlijkheid van het kind zelf. We trachten de gezinssituatie zoveel mogelijk te benaderen door de kindjes van verschillende leeftijdsgroepen in eenzelfde ruimte onder te brengen.

Bij de bosvriendjes  willen we  ten allen tijde een sfeer van warmte en geborgenheid creëren zodat het toch telkens een beetje als thuiskomen aanvoelt. Een vertrouwde omgeving zorgt voor het ontwikkelen van bepaalde eigenschappen zoals sociaal vaardig zijn en zelfstandig leren functioneren.

Actieve speel- en leermomenten zullen worden afgewisseld met rustmomenten. De kinderen worden begeleid maar tot niets gedwongen! We houden rekening met de eigenheid van ieder kindje. We helpen ieder kindje op zijn eigen tempo en op zijn eigen unieke manier groeien. Contact met de ouders is voor ons heel belangrijk. We willen een open communicatie want een goede opvang kan niet zonder de inbreng van de ouders. We streven ernaar een opvoedingssituatie te creëren die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis maar willen deze absoluut niet vervangen!

Het samenwerken willen we bevorderen door het organiseren van ‘oudermomenten’ waarbij we de ouders betrekken in een activiteit samen met alle bosvriendjes.